Whatsapp'tan görüşmek için tıklayınız.

ANASAYFA » İnsan Kaynakları Uzmanlığı

İnsan Kaynakları Yönetimi, özel sektörde şirketlerin daha verimli çalışabilmeleri için gerekli olan insan kaynağını sağlarlar. Söz konusu kurs programı ülkemizde bu alanda çalışacak personel gereksinimini karşılamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kurs programının açılmasıyla bu alanda çalışacaklara sağlanacak istihdam olanağının yanında şirket içindeki her birimin gereksinimi olan nitelikli insan kaynağı da sağlanmış olacaktır.


Program içeriğinde, insan kaynağının planlanması, yapılacak işin analizi, personel seçimi, yerleştirilmesi, eğitimi, kariyer planlaması, performans değerlendirilmesi, ücretlendirme, personel yönetimi gibi konular yer almaktadır Araç ve gereçler yardımıyla uygulamalı eğitim yöntemleri kullanılacaktır.


Program ayrıca sektörde kullanılan bilgisayar programlarının eğitimi ile desteklenecektir. Bu eğitim de bu programın dışında öğrenci tarafından ayrıca alınacaktır

İnsan Kaynakları Kursu Eğitim Programının İçeriği:

İnsan Kaynaklarının Tarihçesi ve Planlama

*İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı ve Tarihsel Gelişimi

*İnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri ve Amaçları

*İnsan Kaynakları Yönetiminin Organizasyon İçindeki Yeri

*İnsan Kaynakları Planlaması

*İnsan Kaynakları Planlamasının Önemi ve Gereği

*Planlamanın Amaçları ve Aşamaları

İş Analizi ve Personel Seçimi

*İş Analizinde Kullanılan Bilgi Toplama Yöntemleri

*Görev Tanımı

*İş Şartnamesi

*Personel Seçimi

*İş Gücü Gereksiniminin İç ve Dış Kaynaklardan Sağlanması

*İş Gücü Gereksiniminin Duyurulması

Yerleştirme, Geliştirme ve Eğitim

*Sınavlar / Testler

*Mülakat Süreci

*Adayların Seçimine Karar verilmesi ve Yerleştirilmesi

*Geliştirme ve Eğitim

*Eğitim ve Önemi

*Eğitim Türleri

*Eğitim Yöntemleri

Kariyer Planlama, Geliştirme ve Performans Değerleme

*Kariyer Planlamanın Önemi

*Kariyer Planlamanın Etkileri

*Kariyer Geliştirme ve Önemi

*Performans Değerleme

*Performans Değerleme Nedir?

*Performans Değerlemenin Gereği ve Önemi

*Performans Değerleme Yöntemleri

*Performans Değerleme Sonuçlarının Kullanımı

Ücretleme ve Yönetim-Sendika İlişkileri

*Ücretleme ile İlgili Kavramlar

*Ücret Tasarımı

*Ücret Türleri

*Teşvik Programları

*Yönetim-Sendika İlişkileri

*Kavramlar

*Sendikanın Yönetime Etkisi

*Toplu Pazarlık ve Süreci

Motivasyon ile Personel Yönetimi ve İdari İşler

*Motivasyonun Tanımı ve Önemi

*Sirkat İçi Pazarlama Yoluyla Çalışanların Elde Tutulması

*Özendirme Araçları

*Personel Yönetimi ve İdari isler

*Çalışma Süreci

*İsten Ayrılma-Ayırma Durumu

*İdari islerin Organizasyon içerisindeki Yapısı

Liderlik ve İletişim

*Liderin Nitelikleri

*Liderlik Türleri

*Kazan-Kazan Yöntemi

*Takım Sinerjisi

*İletişim

*İletişim Kavramı ve Süreci

*Örgütsel iletişimin Amaçları

*Örgütsel iletişim Türleri

Stres, Kriz, Zaman ve Toplam Kalite Yönetimi

*Stres Yönetim

*Stresin Çalışanlara Etkisi

*Stresin Yönetilmesi

*Kriz Yönetimi

*Zaman Yönetimi

*Toplam Kalite Yönetimi

 

İnsan Kaynakları Eğitim Kursu Sertifikasının Geçerliliği:

İnsan Kaynakları programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavında almış olacağınız sertifika Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi olduğu için tüm Türkiye'de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.