Whatsapp'tan görüşmek için tıklayınız.

ANASAYFA » Dış Ticaret

Dış Ticaret Eğitiminin Kazandıracakları                                                                                                                                                                            

Günümüzün gözde mesleklerinden birine sahip olacaksınız.                                                                                                                               

Bir firmanın tüm dış ticaret işlemlerini rahatlıkla yürütebileceksiniz                                                                                                                   

Firmanızı uluslararası pazarlara açarak yeni müşteriler bulacak, satışlarınızı arttıracaksınız.                                                                      

Firmanızın üretimde kullandığı hammaddeleri ya da yurtiçinde talep gören ürünleri uluslararası pazarlarda araştırıp daha uygun fiyata ithal edeceksiniz.                                                                                                                                                                                          

Tüm dış ticaret işlemlerini en iyi şekilde organize edip firmanızı en yüksek kârlılığa ulaştıracak vizyona ulaşacaksınız.                 

Dış Ticaret Eğitiminin İçeriği                                                                                                                                                                                                

DIŞ TİCARETTE YÖNETİM TEKNİKLERİ                                                                                                                                                                             

• Dış Ticarette Kullanılan Temel Kavramlar,                                                                                                                                                                 

• Dış Ticaret Yönetim Sistemi Kurma Teknikleri                                                                                                                                                          

• Dış Ticaret Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Nitelikler                                                                                                                                   

• İhracatta Fiyatlandırma                                                                                                                                                                                                     

• Dış Ticarette Sözleşme Yapma Yöntemleri                                                                                                                                                                

ULUSLARARASI PAZARLAMA VE MÜŞTERİ BULMA YÖNTEMLERİ                                                                                                                       

• İhracatta Pazar Araştırma Yöntemleri                                                                                                                                                                         

• Hedef Pazarlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler                                                                                                                                                      

• İnternetten Müşteri Bulmanın Yolları                                                                                                                                                                         

• Müşteri Bulmada Fuarların Önemi ve Fuarlarda Başarılı Olma Yöntemleri                                                                                                   

• En Önemli Web Sitelerinin İncelenmesi Ve Web Sayfalarında Uygulamalı Gösterimi                                                                             

İHRACAT PROSEDÜRLERİ                                                                                                                                                                                                     

• İhracat İş Akışı                                                                                                                                                                                                                      

• İhracat Çeşitleri                                                                                                                                                                                                                    

• İhracatta Kullanılan Belgeler                                                                                                                                                                                           

• İhracat Yapılacak Ülkeye Göre İşlemler                                                                                                                                                                      

• İhracatta Gümrük Uygulamaları                                                                                                                                                                                    

• Örnek Olay ve Uygulamalar                                                                                                                                                                                            

İTHALAT PROSEDÜRLERİ                                                                                                                                                                                                      

• Nasıl İthalatçı Olunur ?                                                                                                                                                                                                      

• İthalat İş Akışı                                                                                                                                                                                                                       

• İthalat Çeşitleri                                                                                                                                                                                                                     

• İthalatta Kullanılan Belgeler                                                                                                                                                                                            

• İthalatta Maliyet Hesaplama Yöntemleri                                                                                                                                                                   

• Uzakdoğudan İthalatlarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar                                                                                                                          

• İthalatta Vergi Hesaplamaları                                                                                                                                                                                         

• İthalatta Gümrük Uygulamaları                                                                                                                                                                                     

• İthalat Hesabının Kapatılması                                                                                                                                                                                         

• Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Numarasının Önemi                                                                                                                       

• İthalatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları                                                                                                                                           

• Örnek Olay ve Uygulamalar                                                                                                                                                                                            

GÜMRÜK MEVZUAT VE UYGULAMALARI                                                                                                                                                                    

• Eşyanın Geçici Depolanması                                                                                                                                                                                           

• Gümrük Antrepo Rejimi                                                                                                                                                                                                   

• Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi                                                                                                                                                                                        

• Transit Rejimi                                                                                                                                                                                                                        

• Dahilde İşleme Rejimi                                                                                                                                                                                                       

• Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi                                                                                                                                                                    

• Hariçte İşleme Rejimi                                                                                                                                                                                                        

• Posta İşlemleri                                                                                                                                                                                                                     

• Sınır Ticareti                                                                                                                                                                                                                           

• Temsil Hakkı                                                                                                                                                                                                                          

• Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei,                                                                                                                                                                                

• Eşyanın Tercihli Olan Menşei,                                                                                                                                                                                        

• Eşyanın Gümrük Kıymeti,                                                                                                                                                                                                

• Eşyanın Gümrüğe Sunulması,                                                                                                                                                                                        

• Özet Beyan,                                                                                                                                                                                                                          

• Gümrükçe Onaylanmış İşlem,                                                                                                                                                                                        

• Geçici Depolama,                                                                                                                                                                                                                

• Serbest Dolaşıma Giriş,                                                                                                                                                                                                     

• Gümrük Yükümlülüğünün Doğması, Sona Ermesi,                                                                                                                                                

DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ - INCOTERMS 2010                                                                                                                    

• Teslim Şekillerine Genel Bakış                                                                                                                                                                                       

• Teslim Şeklini Belirlemede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar                                                                                                                          

• Teslim Şekillerinde Teorik ve Pratik Uygulamalar                                                                                                                                                   

• Teslim Şekillerinde Karşılaşılabilecek Riskler ve Alınabilecek Önlemler                                                                                                         

• Teslim Şekilleri - Incoterms 2010                                                                                                                                                                                   

• Ticari İşletmede Teslim (EXW)                                                                                                                                                                                       

• Taşıyıcıya Teslim (FCA)                                                                                                                                                                                                      

• Gemi Doğrultusunda Teslim (FAS)                                                                                                                                                                               

• Gemi Bordrosunda Teslim (FOB)                                                                                                                                                                                  

• Mal Bedeli veya Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CFR)                                                                                                                                        

• Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CIF)                                                                                                                              

• Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (CPT)                                                                                                                                                            

• Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim (CIP)                                                                                                                                        

• Terminalde Teslim (DAT)                                                                                                                                                                                                 

• Belirlenen Yerde Teslim (DAP)                                                                                                                                                                                      

• Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (DDP)                                                                                                                                                         

DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER                                                                                                                                                                          

• Faturalar                                                                                                                                                                                                                                 

• Sevk (Taşıma Belgeleri)                                                                                                                                                                                                    

• Paketleme Belgeleri                                                                                                                                                                                                          

• Serbest Dolaşım Belgeleri                                                                                                                                                                                                

• Finansal Belgeler                                                                                                                                                                                                                 

• Ürüne İlişkin Belgeler                                                                                                                                                                                                        

• Diğer Belgeler                                                                                                                                                                                                                       

• Belge Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar                                                                                                                                                            

• Belgelerde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları                                                                                                                                                  

DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ                                                                                                                                                                              

• Peşin Ödeme                                                                                                                                                                                                                        

• Alıcı Firma Prefinansmanı                                                                                                                                                                                                

• Mal Mukabili Ödeme                                                                                                                                                                                                         

• Vesaik Mukabili Ödeme                                                                                                                                                                                                   

• Kabul Kredili Ödeme                                                                                                                                                                                                          

• Akreditifli Ödeme                                                                                                                                                                                                               

• Akreditifte Taraflar                                                                                                                                                                                                             

• Akreditif Çeşitleri                                                                                                                                                                                                                

• Geri Dönülebilir / Geri Dönülemez Olma Özelliği Teyitli / Teyitsiz Akreditiflerin Anlamı,                                                                       

• Akreditifte Karşılaşılan Riskler, Rezerv Koşulları                                                                                                                                                     

• Akreditifin Ödeme Şekilleri (Sight, Deferred, Acceptance)                                                                                                                               

• Akreditifli İşlemlerde Rezervin Anlamı Ve Önemi                                                                                                                                                  

• Transferable, Back To Back Akreditifler                                                                                                                                                                     

• Stand By Akreditifler                                                                                                                                                                                                         

• Swift Mesajları                                                                                                                                                                                                                     

• Uluslar Arası Swift Mesajlarının Özellikleri                                                                                                                                                                

• Swift Mesajı Okuma Teknikleri                                                                                                                                                                                      

• Akreditif Mektupları ( MT 700)                                                                                                                                                                                      

• Akreditif Açtırma Teklif Mektubunun Hazırlanması                                                                                                                                              

• Akreditif Metininin Açıklanması                                                                                                                                                                                    

• Akreditif Belgelerinin Analizi                                                                                                                                                                                          

• Akreditifte Rezerv                                                                                                                                                                                                              

• Akreditifte Rezerv Koşulları                                                                                                                                                                                            

• Akreditif Metni Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar                                                                                                                                           

• Rezerv Uygulama Örnekleri                                                                                                                                                                                            

• Genel Olarak Akreditife İlişkin Riskler                                                                                                                                                                         

• Garanti Mektupları                                                                                                                                                                                                             

• Kontra Garantiler                                                                                                                                                                                                                

• Teminat Mektupları                                                                                                                                                                                                           

• Ödeme Şekillerinde Eximbank Uygulamaları                                                                                                                                                           

• Ödeme Yöntemlerinde Karşılaşılabilecek Riskler Ve Çözüm Yolları                                                                                                                 

• Ödeme Şekillerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar                                                                                                                                      

İHRACAT TEŞVİKLERİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ                                                                                                                                       

• KOSGEB Destekleri                                                                                                                                                                                                             

• İGEME Destekleri                                                                                                                                                                                                                

• DTM Destekleri                                                                                                                                                                                                                    

• TÜBİTAK Destekleri                                                                                                                                                                                                            

• TTGV Destekleri                                                                                                                                                                                                                  

• Eximbank Destekleri                                                                                                                                                                                                          

• Diğer Destekler                                                                                                                                                                                                                    

• Sağlanan Desteklerden Faydalanma Yolları                                                                                                                                                              

• Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar                                                                                                                                                                               

DIŞ TİCARETTE NAKLİYE VE SİGORTA İŞLEMLERİ                                                                                                                                                        

• Tedarik Zinciri ve Lojistik                                                                                                                                                                                                  

• Kara, Hava, Deniz, Demiryolu Nakliyesi                                                                                                                                                                      

• Taşıma Şekilleri                                                                                                                                                                                                                    

• Nakliye İşlemlerinde Kullanılan Belgeler                                                                                                                                                                    

• Navlun Sözleşmeleri ve Türleri                                                                                                                                                                                      

• Navlun Teklif Türleri                                                                                                                                                                                                           

• Nakliye İşlemleri İş Akışı                                                                                                                                                                                                   

• Nakliye Ölçüm ve Maliyet Hesapları                                                                                                                                                                            

• En Uygun Nakliyenin Bulunması                                                                                                                                                                                   

• Dış Ticaret Sigortası                                                                                                                                                                                                            

GLOBAL EKONOMİYE BAKIŞ                                                                                                                                                                                               

• Gümrük Tarifeleri ve Genel Ticaret Anlaşmaları, GATT Ve GATT`ın Temel Kuralları                                                                                 

• Dünya Ticaret Örgütü                                                                                                                                                                                                        

• Dünya Ticaret Sisteminin İşleyişi                                                                                                                                                                                   

• Bölgesel, Siyasi ve Ekonomik Entegrasyonların Dünya Ticaretine Etkisi                                                                                                        

• Uluslararası Ticaret Hukuku                                                                                                                                                                                            

• Dış Ticarette Karşılaşılan Riskler ve Risk Yönetimi