Whatsapp'tan görüşmek için tıklayınız.

ANASAYFA » Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Netsis Ticari Paket Programının eğitimlerinde, Netsis Paketinin Son Versiyonlarının eğitimleri verilmektedir. Eğitimleri verilen Netsis Paketinin içeriği aşağıdaki gibidir;

A) Cari Kartı Oluşturma
Cari Hesap Kartı Oluşturma
Cari Hesap Hareket Kayıtları Oluşturma
Tahsilat – Tediye Makbuzu işleme
Cari Hesap Devir İşleme
Cari Hesap Kodları ve diğer bilgileri değiştirme
Hareket ve Kart tanımları için; Kayıt – Değişiklik ve Silme işlemleri
Cari Hesap Raporlama işlemleri

B) Stok
Stok Katı Tanımlama
Stok Hareket Kayıtları İşleme
Stok Sayımlarını işleme
Stok Kodları ve diğer bilgileri değiştirme işlemleri
Hareket ve Kayıt tanımları için; Kayıt – Değişiklik – Silme İşlemleri
Stok Raporlama İşlemleri

C) Fatura
Alış – Satış ve İade Faturaları düzenleme işlemleri
İrsaliyeden Fatura Oluşturma işlemleri
İrsaliyeleri Toplu Faturalama işlemleri
Sipariş – İrsali ve Faturalama işlemlerine ait Raporlama işlemleri

D) Çek / Senet İşlemleri
Müşteri Çekleri Oluşturma ve Takibi İşlemleri
Borç Çekleri Oluşturma ve Takibi işlemleri
Müşteri Senetleri Oluşturma işlemleri
Borç Senetleri Oluşturma işlemleri
Çek Senet Devir işlemleri
Müşteri Çek ve Senetlerinin Tahsile Gönderilmesi işlemleri
Müşteri Çek ve Senetlerinin Cirolama işlemleri
Çek ve senetlerin iade işlemleri
Çek/Senet Kayıt – Değişiklik ve İptal işlemleri
Çek ve Senetlerle ilgili Raporlama işlemleri

E) Banka
Banka – Şube ve Hesap tanımlama işlemleri
Bankaya Para yatırma ve çekme işlemleri
Gelen-Giden Banka havalesi işlemleri
Banka Kart ve Hareket Kayıt – Değişiklik ve İptal işlemleri
Banka Modülü hesap ve işlemlerin raporlamaları

F) Dekont
Müşteri çek ve Senetlerin Bankadan Tahsili işlemleri
Borç çek ve Senetlerin Bankadan Ödeme işlemleri
Genel Gider Fatura Kaydı oluşturma işlemleri
Dekont Kayıt – Değişiklik ve iptal işlemleri
Dekont işlemlerinin raporlamaları
Kredi Kartı ile Ödeme İşlemleri
Kredi Kartı ile Tahsilat İşlemleri


G) Kasa
Günlük Kasa İşlemleri
Faturaların Kasadan Tahsil ve Ödemesi
Çek ve Senetlerin Kasadan Tahsil ve Ödemesi
Kasa Devir İşlemleri
Bankadan Para çekme ve Bankaya Para yatırma işlemleri
Kasa Raporları

Genel Muhasebe

A) Genel Muhasebe
Tek Düzen Hesap Plan Oluşturma İşlemleri
Ana hesap ve Muavin hesap oluşturma işlemleri
Açılış – Kapanış – Mahsup – Tahsil – Tediye Fişleri oluşturma işlemleri
Fiş birleştirme ve düzeltme işlemleri
Yansıtma işlemleri
Dönem Sonu İşlemleri


B) Raporlamalar
Mali Tablolar oluşturma işlemleri
Mizan
Bilanço
Gelir Tablosu
Yevmiye Defteri OluşturmaTeorik Konular

1. Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları
2. Ticari belgeler ( irsaliye , fatura, irsaliyeli fatura, gider pusulası, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu vb. ) anlatımları
3. Kıymetli evraklar ( Çek , senet, bono, poliçe vb. )
4. Şirketlerin sorumlulukları ( vergi dairesine karşı sorumlulukları, SGK ya sorumlulukları , Belediyeye karşı sorumlulukları )
5. Şirket Türleri 
6. Tek Düzen muhasebe hesap planı
7. Monografi çözümleri
8. Bilanço - gelir tablosu
9. Asgari ücret , SGK primleri, AGİ , bordro hesaplamaları
10. Ücret , fazla mesai, tatil mesai hesaplamaları
11. Her Der Başında ve sonunda Soru Çözümü yaparak Konu Pekiştirme
12. Muhasebede 
e- fatura
e- defter
e- irsaliye
e- bilet
kayıtlı elektronik posta